1900 3220 (8h30 - 12h15 & 13h30 - 19h15)
Nếu bạn đã có tài khoản Gofood vui lòng Đăng nhập
Thông tin đặt hàng

Thông tin người nhận

Ngày sinh

Chọn cách thức nhận hàng

Chọn địa chỉ để biết thời gian nhận hàng

Chọn thời gian nhận hàng

Do đặc tính sản phẩm nên trọng lượng thực tế có thể chênh lệch. Gofood sẽ xác nhận lại với bạn khi có sự thay đổi.

Chọn hình thức thanh toán

Thông tin đặt hàng

Thông tin người nhận

Chọn cách thức nhận hàng

Yên tâm đặt hàng, đội ngũ Gofood sẽ gọi điện xác nhận đơn hàng với bạn ngay.

Chọn thời gian nhận hàng

Do đặc tính sản phẩm nên trọng lượng thực tế có thể chênh lệch. Gofood sẽ xác nhận lại với bạn khi có sự thay đổi.

Chọn hình thức thanh toán

Tạm tính
Mã giảm giá
- 0đ
Tổng
Số điểm tích lũy (1%)
0
Xem thêm