Set Box tiện lợi

 • Dạng lưới
 • Danh sách
 • Sashimi Box 1 - Sashimi cá hồi

  219.000đ/Set 249.000đ

  Đơn vị: Set

  Mã sản phẩm: SET1

  Tình trạng: Còn hàng

  Set Sashimi Box 1-2 người ăn Bao gồm: Cá hồi Nauy fillet tươi: 0,3 kg Gia vị và rau đi kèm: tía tô, củ cải, gừng hồng Nhật, nước tương, mù tạt Đóng gói: Cắt thái theo yêu cầu, đóng hộp an toàn
 • Sashimi Box 2 - Sashimi cá trích ép trứng

  239.000đ/Set 259.000đ

  Đơn vị: Set

  Mã sản phẩm: SET2

  Tình trạng: Còn hàng

  Set Sashimi Box 1-2 người ăn Bao gồm: Cá trích ép trứng Nhật: 1 thanh Màu xanh/đỏ/vàng hoặc mix giữa hai màu tùy chọnCá trích ép trứng màu Vàng - vị tự nhiên Cá trích ép trứng màu Đỏ - vị gừng hồngCá trích ép trứng màu Xanh - vị…
 • Sashimi Box 3 - Sashimi Mix Box

  369.000đ/Set 389.000đ

  Đơn vị: Set

  Mã sản phẩm: SET3

  Tình trạng: Còn hàng

  Set Sashimi Box 1-2 người ăn Bao gồm: Cá hồi Nauy fillet tươi: 0,2 kg Cá trích ép trứng Nhật: 1 thanh Màu xanh/đỏ/vàng hoặc mix giữa hai màu tùy chọnCá trích ép trứng màu Vàng - vị tự nhiên Cá trích ép trứng màu Đỏ - vị gừng hồngCá…
 • Sashimi Box 4 - Sashimi cá hồi

  349.000đ/Set 369.000đ

  Đơn vị: Set

  Mã sản phẩm: SET4

  Tình trạng: Còn hàng

  Set Sashimi Box 3-4 người ăn Bao gồm: Cá hồi Nauy fillet tươi: 0,5 kg Gia vị và rau đi kèm: tía tô, củ cải, gừng hồng Nhật, nước tương, mù tạt Đóng gói: Cắt thái theo yêu cầu, đóng hộp an toàn
 • Sashimi Box 5 - Sashimi cá trích ép trứng

  479.000đ/Set 499.000đ

  Đơn vị: Set

  Mã sản phẩm: SET5

  Tình trạng: Còn hàng

  Set Sashimi Box 3-4 người ăn Bao gồm: Cá trích ép trứng Nhật: 2 thanh Màu xanh/đỏ/vàng hoặc mix giữa hai màu tùy chọnCá trích ép trứng màu Vàng - vị tự nhiên Cá trích ép trứng màu Đỏ - vị gừng hồngCá trích ép trứng màu Xanh - vị…
 • Sashimi Box 6 - Sashimi Mix Box

  799.000đ/Set 829.000đ

  Đơn vị: Set

  Mã sản phẩm: SET6

  Tình trạng: Còn hàng

  Set Sashimi Box 3-4 người ăn Bao gồm: Cá hồi Nauy fillet tươi: 0,5 kg Cá trích ép trứng Nhật: 2 thanh Màu xanh/đỏ/vàng hoặc mix giữa hai màu tùy chọnCá trích ép trứng màu Vàng - vị tự nhiên Cá trích ép trứng màu Đỏ - vị gừng hồngCá trích…
 • Sashimi Box 7 - Sashimi cá hồi

  569.000đ/Set 599.000đ

  Đơn vị: Set

  Mã sản phẩm: SET7

  Tình trạng: Còn hàng

  Set Sashimi Box 5-6 người ăn Bao gồm: Cá hồi Nauy fillet tươi: 0,8 kg Gia vị và rau đi kèm: tía tô, củ cải, gừng hồng Nhật, nước tương, mù tạt Đóng gói: Cắt thái theo yêu cầu, đóng hộp an toàn
 • Sashimi Box 8 - Sashimi cá trích ép trứng

  699.000đ/Set 729.000đ

  Đơn vị: Set

  Mã sản phẩm: SET8

  Tình trạng: Còn hàng

  Set Sashimi Box 5-6 người ăn Bao gồm: Cá trích ép trứng Nhật: 3 thanh Màu xanh/đỏ/vàng hoặc mix giữa hai hoặc ba màu tùy chọnCá trích ép trứng màu Vàng - vị tự nhiên Cá trích ép trứng màu Đỏ - vị gừng hồngCá trích ép trứng màu Xanh…
 • Sashimi Box 9 - Sashimi Mix Box

  959.000đ/Set 999.000đ

  Đơn vị: Set

  Mã sản phẩm: SET9

  Tình trạng: Còn hàng

  Set Sashimi Box 5-6 người ăn Bao gồm: Cá hồi Nauy fillet tươi: 0,7 kg Cá trích ép trứng Nhật: 2 thanh Màu xanh/đỏ/vàng hoặc mix giữa hai màu tùy chọnCá trích ép trứng màu Vàng - vị tự nhiên Cá trích ép trứng màu Đỏ - vị gừng hồngCá trích…
Scroll